Tổng hợp Chính sách Thông tin Infinity Trading

Tổng hợp Chính sách Thông tin Infinity Trading

Tổng hợp Chính sách Thông tin Infinity Trading

Chúng tôi khuyến khích Người tiêu dùng xem qua tất cả các thông tin chính sách điều khoản và điều kiện dưới đây của Infinity Trading trước khi thực hiện gửi đề nghị giao kết hợp đồng. 

  1. Hướng dẫn mua hàng
  2. Hướng dẫn thanh toán
  3. Chính sách giao nhận vận chuyển
  4. Chính sách kiểm hàng​
  5. Chính sách đổi trả
  6. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
  7. Miễn trừ trách nhiệm
  8. Thông tin hàng hóa Infinity Trading
INFINITYTRADING.VN