Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn quý khách đã thể hiện sự quan tâm và truy cập trang web https://infinitytrading.vn/

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính sách Bảo mật sau đây:

Bảo mật Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách một cách đáng tin cậy. Tất cả các dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo nguyên tắc và mục đích được mô tả dưới đây.

A) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  • Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách để quản lý quá trình mua bán, thông báo liên quan đến đơn hàng, cung cấp dịch vụ, và bao gồm các thông tin như danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, và chi tiết thanh toán qua thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.

B) Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để xử lý đơn đặt hàng, giải quyết khiếu nại, cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản, xác minh giao dịch trực tuyến, nghiên cứu nhân khẩu học, và gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ. Quý khách có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào.
  • Ngoài ra thông tin được cung cấp trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền

C) Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được giữ không thời hạn, hoặc trong khoảng thời gian được quy định bởi luật pháp hoặc cho mục đích cụ thể. Quý khách có thể truy cập website mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu hủy bỏ tới Công ty TNHH Infinity Trading bằng văn bản qua email infinitytrading.vn@gmail.com.

D) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó​

Quý khách lưu ý rằng,  trong các trường hợp cần thiết thông tin cá nhân của quý khách có thể được tiếp cận bởi những người hoặc tổ chức cụ thể như sau:

  • Bên thứ ba như các đối tác vận chuyển để thực hiện giao hàng.
  • Bên thứ ba như các đối tác cố vấn pháp lý, tài chính, kiểm toán
  • Đội ngũ quản trị của công ty TNHH Infinity Trading
  • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu
  • Các bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người tiêu dùng

Đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

E)  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Trong trường hợp Người tiêu dùng yêu cầu tiếp cận chỉnh sửa cập nhật hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống, Người tiêu dùng có quyền gửi yêu cầu đến Đội ngũ quản trị để thực hiện yêu cầu.

Chúng tôi sẵn sàn tiếp nhận và giải quyết, đặc biệt trong các trường hợp Người tiêu dùng gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình bởi các bên thứ ba một cách trái phép

Công ty TNHH Infinity Trading sẽ tiếp nhận, xác thực thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do , hướng dẫn và hỗ trợ Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật thông tin

Mọi yêu cầu khiếu nại hoặc chỉnh sử dữ liệu cá nhân của mình, Người tiêu dùng vui lòng liên hệ:

Lưu ý Cam Kết Bảo Mật:

Quý khách cam kết giữ an toàn thông tin cá nhân và không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân của quý khách bị sử dụng không đúng mục đích do lỗi không phải của chúng tôi.

INFINITYTRADING.VN