Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó bạn nên xem xét cẩn thận khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi vào giao dịch có phù hợp với bạn hay không. Mọi thông tin trong sản phẩm của Infinity Trading nên được sử dụng như tư liệu tham khảo, chúng tôi tuyên bố không chịu trách nhiệm và không bồi thường bằng bất kỳ hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp nào trước các giao dịch thua lỗ của bạn.

INFINITYTRADING.VN